پلاستیک

تامین مواد اولیه پلاستیک برای صنایع با دایان پلیمر

اتیلن وینیل استات EVA

اتیلن وینیل استات EVA

اتیلن وینیل استات گرانول های شفاف کوپلیمری شامل اتیلن (قسمت اصلی) و نسبت های جزئی وینیل استات است. این کوپلیمر بسیاری از خواص پلی اتیلن را دارا است اما انعطاف پذیری، ازدیاد طول در نقطه شکست و مقاومت به ضربه آن افزایش پیدا کرده است

سازگارکننده پلیمری

سازگارکننده پلیمری

سازگارکننده پلیمری مواد گرفت شده مالئیک انیدرید یا کوپلینگ ایجنت‌ها (Coupling agent)، افزودنی‌هایی جهت بهبود پراکندگی و چسبندگی پرکننده های معدنی پودری و یا پرکننده های الیاف شیشه با پایه مواد اولیه می باشد.