ترمو پلاستیک الاستومر

تامین مواد اولیه ترمو پلاستیک الاستومر صنایع با دایان پلیمر

استایرن ایزوپرن استایرن SIS

استایرن ایزوپرن استایرن SIS

SIS (استایرن ایزوپرن استایرن) به عنوان کوپلیمر سه بلوکی، بلوک استایرن به عنوان بخش سخت و بلوک ایزوپرن(2-متیل 1و3-بوتادی ان) به عنوان بخش نرم در نظر گرفته می شود که میزان استایرن در آن معمولا بین 15 تا30 درصد متغیر است.

استایرن بوتادین استایرن SBS

استایرن بوتادین استایرن SBS

SBS، ترموپلاستیک الاستومری سه بلوکه تشکیل شده از استایرن-بوتادی ان-استایرن می باشد؛ که از طریق پلیمرزاسیون آنیونی زنده ساخته می شود.

ترموپلاستیک الاستومر TPE

ترموپلاستیک الاستومرها TPE، گاهی اوقات به عنوان لاستیک های گرمانرم شناخته می شوند که معمولا ترکیبی از دو یا چند پلیمر یا انواع خاصی از کوپلیمرهای بلوکی هستند.

ترموپلاستیک پلی یورتان TPU

ترموپلاستیک پلی یورتان (TPU) یک دسته پلاستیکی منحصر به فرد است که از پلیمرزاسیون اضافی بین دی ایزوسیانات و یک یا چند دی ال تشکیل می شود. سه طبقه شیمیایی اصلی TPU وجود دارد: پلی استر، پلی اتر و یک طبقه کوچک تر به نام پلی کاپرولاکتون.