افزودنی‌ چسب

تامین مواد اولیه افزودنی‌ چسب در صنایع با دایان پلیمر

دی سیکلوپنتا دی ان DCPD

دی سیکلوپنتا دی ان DCPD

محصولات DCPD از برش های بخش های نفتی در دمای بالا نشات می گیرند و بهترین توصیف آن‌ها به عنوان واسطه های بسیار واکنشی است که برای طیف وسیعی از رزین ها به عنوان مثال هیدروکربن های آروماتیک، آلکیدها، اکریلات ها، پلی استرهای غیر اشباع، فنولیک ها و اپوکسی ها استفاده می شود.

هیدروکربن رزین C5

هیدروکربن رزین C5

تامین مواد اولیه هیدروکربن رزین C5 از نظر ظاهری به صورت جامدات سخت و شکننده تا مایعات چسبناک متغیر هستند

هیدروکربن رزین C9

هیدروکربن رزین C9

رزین C9 سه نوع اصلی هیدروکربن رزین ها شامل C5 آلیفاتیک، C9 آروماتیک و رزین های DCPD سیکلوآلیفاتیک هستند.